ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

Δημιουργήστε αιχμηρές ευθείες γραμμές χρησιμοποιώντας eyeliner σε μορφή μαρκαδόρου.